Adatvédelmi nyilatkozat

2021.04.02

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


A jelen adatvédelmi szabályzat a Portion Co. Bt. adatvédelmi szabályzata.

A jelen adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adataihoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információt adataival kapcsolatban.

Az adatvédelmi szabályzat alkalmazása


Jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Portion Co. Bt. arra tekintettel kezeli, hogy Ön a Portion Co. Bt. ügyfele vagy valamelyik weboldalunk (www.kezikocsigyartas.hu vagy www.kreativrendetlenseg.hu) látogatója.
A weboldalainkon más weboldalakra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Portion Co. Bt. nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen adatvédelmi szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

Az adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Portion Co. Bt. (székhely: 2013 Pomáz, Eötvös u. 27/c, cégjegyzékszám: 13-06-012245).

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok, információgyűjtés

A Portion Co. Bt. információkat gyűjt Önről - beleértve a személyes adatokat is - arra tekintettel, hogy Ön a Portion Co. Bt. ügyfele, a www.kezikocsigyartas.hu vagy www.kreativrendetlenseg.hu weboldalaink látogatója. Ez az információ lehet:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - mert amikor a belépés gombra kattintva és a regisztrációt választva regisztrálja magát a www.kezikocsigyartas.hu vagy www.kreativrendetlenseg.hu weboldalainkon, akkor kötelezően kérjük a nevét, e-mail címét, számlázási és szállítási címét, kapcsolattartói telefonszámát és ha van, az adószámát. Továbbá kérünk egy jelszót, amit oldalainkra való bejelentkezésre használhat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy weboldalaink használatához a regisztráció egyáltalán nem kötelező!
 • Olyan információ, amelyet valamelyik weboldalunk használata során ad meg nekünk - ugyanis azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg valaki a Portion Co. Bt. termékeit, szolgáltatásait. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a "sütik" technológia alkalmazását. Az Ön ajánlatkérésével vagy rendelésével kapcsolatos adatok, amelyek magukban foglalják: az Ön által ajánlatkéréssel vagy rendeléssel érintett termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó adatokat, a tranzakciónkénti vásárlások összegét, a vásárlások időpontját, valamint az Ön által használt fizetési módot is, ha volt, a kártyatranzakció adatait, és az Ön által megadott számlázási és szállítási címeket, adószámot, stb.

Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Erre e-mail-ben van lehetősége. Törölheti teljes regisztrációját is, ilyenkor adatai azonnal kikerülnek nyilvántartásunkból. A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét a regisztráció vagy hírlevélről leiratkozás nem befolyásolja. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - a Portion Co. Bt. számára nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy nem fogja tudni a Portion Co. Bt. weboldalainak minden funkcióját használni.

Az adatkezelés céljai


A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve a ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);
 • piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
 • marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén)

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

Ha Ön a webes regisztrációja során vagy később bármikor máskor a weboldalon lévő profiljában hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Portion Co. Bt. általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse, akkor Önnek a Portion Co. Bt. marketingajánlatot (hírlevél) küldhet. A Portion Co. Bt. -nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

A marketingajánlatok e-mailben juthatnak el Önhöz. A hírlevéllel kapcsolatos beállítását bármikor módosíthatja - bejelentkezést követően profiljában - a www.kezikocsigyartas.hu vagy www.kreativrendetlenseg.hu weboldalakon, azaz bármikor fel- és leiratkozhat.

Amennyiben nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon is eljuttathatja részünkre:


- a portion@portion.hu címre küldött e-mail üzenetben;

- a 2013 Pomáz, Eötvös u. 27/c címre küldött levélben.

Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

 • Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a Portion Co. Bt. -vel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a Portion Co. Bt. részére;
 • Portion Co. Bt. meghatalmazottjai, szolgáltatói és/vagy alvállalkozói;
 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a Portion Co. Bt. társaságra/társaságokra vonatkoznak az alkalmazandó jogszabályok szerint;
 • Minden olyan személy, aki részére a Portion Co. Bt. bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.

Személyes adatok továbbítása

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Portion Co. Bt. csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.


Az adatkezelés időtartama


A Portion Co. Bt. által a jelen szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy elmaszkolva (a személyes azonosítás lehetőségét kizárva) jelennek meg

1., indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 15 munkanapon belül), miután jelezte, hogy regisztrációját törölni kívánja; VAGY

2., azonnal, ha regisztrációját a weboldalainkra bejelentkezve Ön törli; VAGY

3., ajánlatkérések és rendelések esetén 365 naptári napon belül az Önnel folytatott utolsó interakciót követően.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban (beleértve a Portion Co. Bt. weboldalán történő bankkártyás fizetést is) a személyes adatait a tranzakciótól számított 8 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

Cookie-k használata


A Portion Co. Bt. sütiket használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a www.kezikocsigyartas.hu vagy www.kreativrendetlenseg.hu weboldalt. Ez lehetővé teszi a Portion Co. Bt. számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk a felhasználói élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban.


Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül


Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Portion Co. Bt. iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára az adott oldalakon. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A Portion Co. Bt. nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, így a Portion Co. Bt. adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

Személyes adatok biztonsága


Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Portion Co. Bt. a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Szolgáltatásaink esetében titkosítást is használunk, és a Portion Co. Bt. szolgáltatásához való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk.

Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását.


Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeinken.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

https://www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu

2021