ÁSZF

2021.04.02

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a "Felhasználási Feltételek") határozzák meg az Portion Co. Bt. (2013 Pomáz, Eötvös L. u. 27/C, a továbbiakban Portion Co. Bt.) kizárólagos tulajdonában álló www.agyertyakeszito.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a "Weboldal") felhasználására vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a "Felhasználó") minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt az A Gyetyakészítő workshopok rendezvényein sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői/gondviselői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az agyertyakeszito.com, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A gyertyakészítő workshopok működése

A gyertyakészítő workshopok közösségi művészeti élmény, melynek során Felhasználó az A Gyertyakészítő i vezetőjének segítségével, iránymutatásával egy vagy több gyertyát készít el. A Weboldalon több Esemény és ahhoz rendelve az azokon elkészíthető gyertyák programjai megtalálhatóak, ezeket a Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője határozza meg, a Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpontot és rendezvényt az aktuális elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja és felépítése is változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott gyertyákat készítik, mint ami a weboldal programleírásábanban szerepel.

A viasz alapanyag, az illat, az üvegpohár, a kanóc változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az adott workshopot. A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője a változtatás jogát fenntartja.

Időkeret: A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője törekszik arra, hogy az előre megadott időpontban kezdődjön és 4 órán belül megtörténjen a gyertyakészítés, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeretbe nem tartozik bele a köztes szünet, melynek hosszát a Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője határozza meg, saját belátása alapján. Az időkeret változásáért a Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője felelősséget nem vállal.

Érkezés az eseményre: A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő workshop eseményeire maximum 30 perccel korább lehet megérkezni. Ennél korábbi érkezés esetén a Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője nem köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a helyszínt, mivel az zavarja az előkészületi munkálatokban.

Késés az eseményről: Az eseményekről történő késés a Felhasználó számára nem megengedett. A meghirdetett kezdés időpontját követően maximum 15 perccel a Gyertyakészítő workshop vezetője nem köteles biztosítani a Felhasználónak az eseménybe történő becsatlakozást. A Felhasználó ilyen esetben az óra megzavarása nélkül az iroda @ agyertyakeszito.com  e-mail címre jelezheti kéréseit. Késés esetén a Portion Co. Bt. nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Felhasználónak. Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy késés esetén az üzemeltetőnek nem kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat!

Ajándékutalványok felhasználási feltételei:
1. Az utalvány a Gyertyakészítő workshopon való egyszeri résztvételre jogosít az utalványon megadott számú résztvevővel, egy a www.agyertyakeszito.com oldalon meghirdetett események közül.
2. Az online rendszerben történő foglalás az utalvánnyal végleges, ennek visszavonása nem lehetséges.
3. Az foglalt időpont be nem tartása (igénybevételének elmulasztása) esetén a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
4. Az utalvány kizárólag workshopon helyfoglalásra használható fel.
5. Az utalvány készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
6. Az utalvány értéke 9900 HUF, így az ezt meghaladó összegű foglalások esetén különbözetként kiegészítő jegy vásárlása kötelező!
7. Az utalvány vissza nem váltható, be nem cserélhető.
8. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
9. A Portion Co. Bt. az utalvány elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.
10. Esetleges módosítások esetén az üzemeltető adminisztrációs költséget számíthat föl.
11. Az ajándékutalvány a kibocsátás napjától számított 1 éven belül érvényes, az érvényesség meghosszabbítása utólag nem lehetséges.

Végtermék: A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Esemény során a Felhasználó által elkészített gyertya/gyertyák olyan, vagy hasonló külsejű legyen, mint a Weboldalon található fotó.

Lemondás: A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő workshopjain a minimum létszám 5 fő, ennél kevesebb foglalás esetén a foglalkozások lemondásra kerülhetnek! Erről az érintett Felhasználót a Portion Co. Bt. Gyertyakészítő vezetője e-mailben értesíti, legkésőbb az esemény előtt 1 órával.

Viselkedési normák

A Portion Co. Bt. Gyertyakészítő workshopjain elfogadott viselkedési norma magában foglalja, hogy a Felhasználó más Felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. Az eseményre nem érkezik ittas vagy bódult állapotban és betartja az elvárt viselkedési normákat.

Jegyvásárlás, lemondás

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak egy jelentkezési lapot kell kitöltenie és megküldeni, ahol meg kell adnia a következő adatokat:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok
 • A Jegyvásárlás a Sumup Távoli fizetési rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel vagy közvetlen   utalással végezhető el. A Felhasználó a Jegyvásárláskor a Sumup ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Jegyvásárláskor banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó a Portion Co. Bt. bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A kiválasztott workshop időpontját
  • számlát
 • Hibás adatok megadása a vásárlás során:

  Amennyiben a Felhasználó a vásárlás során hibás adatokat ad meg, és ebből kifolyólag az utalványok vagy a jegyek kézbesítése meghiúsul, a Portion Co. Bt. pénz visszafizetésére nem kötelezhető.

  Esemény lemondása:

  Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell az iroda @ agyertyakeszito.com e-mal címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy "Lemondás" tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha a Felhasználó a Szakkör kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni a Szakkörön, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely workshopra érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Promóciók

 • Portion Co. Bt.-nek joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit ajánlatokként változtathatja.
 • Portion Co. Bt-vel leszerződött Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben a Portion Co. Bt. nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során a Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra gyertyakészítés témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó részt vesz egy A Gyertyakészítő workshop eseményen, úgy automatikusan elfogadja, hogy az adott külső oldalra felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható, "tag"-elhető lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy A Gyertyakészítő közösségének része. Amennyiben a Felhasználó ebben nem kíván részt venni az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint ezt jeleznie kell az üzemeltető felé.

A Gyertyakészítő Eseményein kép- és hangfelvétel készülhet, melyet a Portion Co. Bt. marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketing-tevékenységében térítésmentesen felhasználja.

Felelősség

Az agyertyakeszito.com semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a workshopot) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy az A Gyertyakészítő szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

Az agyertyakeszito.com nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy az eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai

Az A Gyertyakészítő workshopon ital- és ételfogyasztás az aktuális kínálat szerint lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegyára tartalmazza. A kínálatot a Portion Co. Bt. határozza meg.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: iroda@agyertyakeszito.com vagy 06205213616 telefonszámon.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Portion Co. Bt.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás egy eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi művészeti alkotási élmény, valamint a Weboldalon keresztül a jegy és ajándékutalvány vásárlás a workshopra

Esemény/workshop: Egy konkrét időponthoz, időtartamhoz, dátumhoz és helyszínhez köthető közösségi gyertyakészítő program

Weboldal: www.agyertyakeszito.com

Művészeti vezető/Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja, segíti az Eseményt

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (iroda@kreativrendetlenseg.hu) megadása mellett küldhető be panasz.